Διενέργεια Επαναληπτικού Τακτικού Διαγωνισμού - Διακήρυξη 02/2014

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται επαναληπτικός, δημόσιος, τακτικός διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου & Ασφάλειας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής προμήθεια (αγορά), με μηνιαία προϋπολογισθείσα αξία  #500.000,00€# (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ), και συνολική αξία  έως 12.000.000 €# (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ),  για δύο έτη. Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό εξόδων του Λιμενικού Σώματος, ΚΑΕ 41/140/0824.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 25η-07-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στον 3ο όροφο, Γρ. 317 του ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στα τηλέφωνα 213-1371081/213 1374210, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12:00 έως 14:30.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, δύνανται να παραλάβουν ηλεκτρονικά την εν λόγω διακήρυξη μέσω συνδέσμου που θα τους αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατόπιν σχετικού αιτήματος που θα αποστέλλουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου www.hcg.gr/formadiak, επιλέγοντας ως κατηγορία «Θέματα Προμηθειών». Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου αυτής.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Απόφαση Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΠ-Ζ1Α)417.83 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL