Διενέργεια Επαναληπτικού Τακτικού Διαγωνισμού - Διακήρυξη 04/2014

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε επαναληπτικό δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την παροχή υπηρεσιών α) Συντήρηση Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου. β)Συντήρηση Ανελκυστήρων κτιρίου Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου. γ) Συντήρηση Κλιματιστικών εγκαταστάσεων κτιρίου Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου, συνολικού προϋπολογισμού # 192.000,00  € # (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Η προμήθεια εντάσσεται στο Τακτικό προϋπολογισμό του Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 31-07-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στον 3ο όροφο, Γρ. 317 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα τηλέφωνα 213–1374210/213-1371081, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12:00 έως 14:30.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, δύνανται να παραλάβουν ηλεκτρονικά την εν λόγω διακήρυξη μέσω συνδέσμου που θα τους αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατόπιν σχετικού αιτήματος που θα αποστέλλουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου www.hcg.gr/formadiak, επιλέγοντας ως κατηγορία «Θέματα Προμηθειών». Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου αυτής. Επισημαίνεται ότι το κείμενο σε μορφή pdf υπερισχύει του κειμένου σε μορφή doc σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ τους.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Απόφαση Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΠ-ΟΡ0)417.27 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL