Περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία και αγκυροβολία σκαφών στη θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν ξενοδοχειακού συγκροτήματος Αστέρα Παλλάς Βουλιαγμένης

Από το αρμόδιο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ανακοινώνεται η απαγόρευση κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 16:00 της 16-07-2011 και έως ώρα 12:00 της 18-07-2011 της κυκλοφορίας και αγκυροβολίας σκαφών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα στίγματα: Α) φ=37ο 48,795 ‘Β- λ=023ο 45,331 Ά , (Β) φ= 37ο 48,248΄Β – λ=023ο 45,896’Α και στη θαλάσσια περιοχή βορείως αυτής έως την ακτή έμπροσθεν του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL