Απόφαση διενέργειας τακτικού Διαγωνισμού - Διακήρυξη 07/2014

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την προμήθεια (αγορά) «Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών συντήρησης επιπέδου W5, οκτώ (08) κύριων μηχανών τύπου MTU 16 V 396 TB94», προϋπολογισμού #1.026.000,00 € # (απαλλάσσεται ΦΠΑ).Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων)και έχει ενταχθεί στο Π.Δ.Ε.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 01-09-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στον 3ο όροφο, Γρ. 317 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα τηλέφωνα 213–1374594/213-1371081, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12:00 έως 14:30.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, δύνανται να παραλάβουν ηλεκτρονικά την εν λόγω διακήρυξη μέσω συνδέσμου που θα τους αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατόπιν σχετικού αιτήματος που θα αποστέλλουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου www.hcg.gr/formadiak, επιλέγοντας ως κατηγορία «Θέματα Προμηθειών». Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου αυτής.Επισημαίνεται ότι το κείμενο σε μορφή pdfυπερισχύει του κειμένου σε μορφή docσε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ τους.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Απόφαση Διακήρυξης (ΑΔΑ:ΥΦ5ΖΟΠ-27Σ)663.31 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL