Ιστορική Αναδρομή

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

1955

Συστήνεται με το από 4.10.1955 β.δ. (ΦΕΚ 273 Α΄/6.10.1955) το Ταμείο Αρωγής Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Α.Υ.Λ.Σ.) – ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου τελούν υπό την Εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας - κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2066/1952 «Περί Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων». Εμπνευστής της ίδρυσης του Ταμείου υπήρξε ο Αντιναύαρχος Λ.Σ. Παναγιώτης Ν. ΘΕΟΧΑΡΗΣ τ. Αρχηγός Λ.Σ. – Γενικός Διευθυντής ΥΕΝ, οποίος διετέλεσε και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Α.Υ.Λ.Σ.. Σκοπός του Τ.Α.Α.Υ.Λ.Σ. ήταν η εφάπαξ χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης στους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος που εξέρχονται από τις τάξεις αυτού.

1967

Δώδεκα (12) χρόνια αργότερα με το από 17.10.1967 β.δ. (ΦΕΚ 185 Α΄/ 25.10.1967) το Τ.Α.Α.Υ.Λ.Σ. μετονομάζεται σε Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.).

1970

Στο ξεκίνημα της δεκαετίας του ‘70, η λειτουργία του Τ.Α.Λ.Σ. τίθεται σε νέα βάση με το β.δ. 160/1970 (ΦΕΚ 44 Α΄/23.2.1970), το οποίο – με τις μετέπειτα τροποποιήσεις του – ορίζει μέχρι και σήμερα τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου. Το ίδιο έτος, με το β.δ. 743/1970 (ΦΕΚ 243 Α΄/12.11.1970), συμπεριλαμβάνονται και οι Λιμενοφύλακες ως μέτοχοι του Ταμείου και δικαιούχοι της εφάπαξ χρηματικής αποζημίωσης που αυτό παρέχει.

1975

Με το π.δ.323/1975 (ΦΕΚ 94 Α΄/17.5.1975) λαμβάνεται μέριμνα η μετοχική σχέση που αντιστοιχεί στον χρόνο υπηρεσίας των Λιμενοφυλάκων να προσμετράται στο διπλάσιο, καθόσον για τον χρόνο αυτό οι Λιμενοφύλακες (μέχρι το 2006) δεν ασφαλιζόντουσαν στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Ναυτικού.

1986

Με το π.δ. 308/1986 (ΦΕΚ 135 Α΄/29.8.1986 ) λαμβάνεται μέριμνα να χορηγείται βοήθημα ανεξάρτητα από τον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στις οικογένειες των μετόχων που πεθαίνουν σε διατεταγμένη υπηρεσία, στα στελέχη που εξέρχονται λόγω σωματικής ανικανότητας καθώς και στις οικογένειες όσων πεθαίνουν εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL