Διοίκηση - Οργάνωση

Το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο συγκροτείται από:

-Έναν ανώτατο Αξιωματικό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ , ως Πρόεδρο

-Έναν Πλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

-Έναν Αξιωματικό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Οικονομικού

-Έναν Αξιωματικό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Νομικού

-Έναν κατώτερο Αξιωματικό ή Ανθυπασπιστή ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εξ Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ή εκ Λιμενοφυλάκων.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί κατώτερος Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και έχει διετή θητεία.

Η Υπηρεσία του Ταμείου διεξάγεται δι’ Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Κατηγορία:


Wildcard SSL