Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΕΥΣΕΔ/ΥΝΑ) ανακοινώνεται ότι τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για το έργο "Ανάπτυξη Εξειδικευμένου γεωπληροφοριακού συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού", συνολικού προϋπολογισμού 365.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), μέχρι τη Δευτέρα 25/08/2014. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
 
Σχόλια/παρατηρήσεις παρακαλούμε να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση eysed.yna@yen.gr της ΕΥΣΕΔ/ΥΝΑ.
 
Οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση στα τηλέφωνα 213-1371628 και 213-1371728.
ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές633.04 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL