Διευκρίνηση επί της Αριθ. 08/2014 Διακήρυξης

Επί της Παρ. 10.14 Ζεύξη LaserLink και συγκεκριμένα αναφορικά με την απαίτηση «Ταχύτητα μετάδοσης διασύνδεσης στα 2km σε συνθήκες πολύ ισχυρής ομίχλης (μέση απόσβεση 17dbm) ≥ 1 Gbps Full Duplex», διευκρινίζεται ότι μέση απόσβεση αναφέρεται στα 17 db/km.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.08-2014

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL