Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων υποψηφίων Aξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότητας Τεχνικού έτους 2014

Ανακοινώνεται ότι οι Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων Διπλωματούχων Πολυτεχνείων και Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. (Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών) του διαγωνισμού κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότητας Τεχνικού (ανδρών- γυναικών) έτους 2014, αναρτήθηκαν την 07-10-2014 ημέρα Τρίτη στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2.

Κατηγορία:


Wildcard SSL