Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για τις μετεγγραφές των νεοεισαγόμενων σπουδαστών ΑΕΝ

Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για τις μετεγγραφές των νεοεισαγόμενων σπουδαστών ΑΕΝ

 

Tην υλοποίηση του συνόλου των αιτημάτων μετεγγραφών που υπέβαλαν οι νεοεισαγόμενοι σπουδαστές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού αποφάσισε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να διεκδικήσουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση ως Αξιωματικοί Ε.Ν

Με την εν λόγω απόφαση, ειδικότερα, εγκρίνονται και τα τετρακόσια δώδεκα (412) αιτήματα μετεγγραφής των νεοεισαγόμενων σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού που στην πλειοψηφία τους αφορούσαν οικονομικούς ή οικογενειακούς λόγους.

Γνώμονα για την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης αποτέλεσε η ανάγκη για συγκράτηση όλων των σπουδαστών εντός της Ναυτικής Εκπαίδευσης, η δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα, καθώς και η οικονομία πόρων του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, λόγω μεταφοράς σπουδαστών στην εξωτερική φοίτηση. Στο σκεπτικό της απόφασης, παράλληλα, ελήφθησαν υπόψη οι κτιριακές υποδομές και οι εκπαιδευτικές δυνατότητες της κάθε σχολής, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διατήρηση ικανού αριθμού σπουδαστών στις περιφερειακές Α.Ε.Ν.

Οι σχετικοί πίνακες των σπουδαστών Α.Ε.Ν. που μετεγγράφονται (265 ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ – 147 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υ.Ν.Α. www.hcg.gr

 

 

 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL