Πίνακες Εισαγομένων στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. έτους 2014

Ανακοινώνεται ότι οι Πίνακες Εισαγομένων στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. έτους 2014, όπως αυτοί καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Εξετάσεων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 644/25-11-2014 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., αναρτήθηκαν την 28-11-2014 ημέρα Παρασκευή, στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2.  

Κατηγορία:


Wildcard SSL