Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της αριθ. 01/2015 πρόσκλησης πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού - ΕΥΣΕΔ

Στις 03/02/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στο γραφείο 555 (5ος όροφος) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (Πύλη Ε1-2, Λιμένος Πειραιά)

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL