Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χειρίζεται θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή των συστημάτων  στρατολογίας και επιμελείται θεμάτων διοικητικής μέριμνας για το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω των ακόλουθων Τμημάτων:

α) Τμήμα Σταδιοδρομίας και Μεταθέσεων

β) Τμήμα Πειθαρχικών-Νομικών Υποθέσεων

γ) Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων-Ειδικών μονάδων 

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

ε) Τμήμα Οργάνωσης και Σχεδιασμού

στ) Τμήμα Εθιμοτυπίας 

Κατηγορία:


Wildcard SSL