Πρόσκληση ενδιαφερομένων πλοιοκτητών/ πλοιοκτητριών εταιρειών για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών

Πρόσκληση ενδιαφερομένων πλοιοκτητών/ πλοιοκτητριών εταιρειών για τη σύναψη
σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών,

α)ΘΗΡΑ- ΑΝΑΦΗ- ΚΑΣΟΣ- ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ- ΔΙΑΦΑΝΙ- ΧΑΛΚΗ- ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, και

β)ΘΗΡΑ- ΑΝΑΦΗ - ΣΗΤΕΙΑ- ΚΑΣΟΣ- ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ- ΔΙΑΦΑΝΙ - ΧΑΛΚΗ- ΡΟΔΟΣ και επιστροφή

Κατηγορία:


Wildcard SSL