Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών διδακτικού έτους 2014 – 2015

ΣυνημμένοΜέγεθος
Επαναπροκήρυξη (ΑΔΑ : 7ΡΠΙ465ΦΘΘ-Μ4Υ)390.01 KB

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL