Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναφορικά με την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών διδακτικού έτους 2014 – 2015,  για τις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών  Ναυτικών μαθημάτων ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν και Εργαστηριακών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Πληροφορικής.

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΔΑ: Ω8Ζ8465ΦΘΘ-ΨΓ0402.78 KB

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL