• Κλάδος Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  20-02-2015

  Ο Κλάδος Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χειρίζεται θέματα που αφορούν στο υπηρεσιακό καθεστώς του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την οργάνωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτού σύμφωνα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ως στρατιωτικώς οργανωμένο Σώμα,

 • Κλάδος Ασφάλειας & Αστυνόμευσης
  03-06-2011

  Ο Κλάδος Ασφάλειας και Αστυνόμευσης υποστηρίζει την αποστολή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στους χώρους αρμοδιότητός του (παράγραφος 1 άρθρου 5 του ν.

 • Κλάδος Ελέγχου Πλοίων
  02-06-2011

  Ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο των Εξουσιοδοτημένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων), τον έλεγχο της ασφαλούς διαχείρισης των εταιρειών και πλοίων, τον έλεγχο διαχείρισης της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες των πλοίων, λιμένων και

 • Κλάδος Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας
  26-04-2011

 • Κέντρο Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος (Κ.Ε.Π.Ι.Χ/Λ.Σ)
  26-04-2011

  ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΠΙΧ/ΛΣ

  Περιοχή ευθύνης του Κ.ΕΠΙΧ/Λ.Σ είναι η περιοχή όπου το Λ.Σ.  επιλαμβάνεται σε περιστατικά  αρμοδιότητάς  του με μέσα  και προσωπικό σύμφωνα με την Εθνική και Διεθνή νομοθεσία.

 • Κλάδος Ναυτιλίας
  14-04-2011

  Ο Κλάδος Ναυτιλίας μεριμνά για το σχεδιασμό της ναυτιλιακής πολιτικής και το χειρισμό θεμάτων ποντοπόρου ναυτιλίας, ιδίως για την προσέλκυση πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο, την εγκατάσταση, σύσταση και λειτουργία ναυτιλιακώ

Wildcard SSL