• Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  20-04-2016

  Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Μαΐου 2016, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  19-04-2016

  Κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου του ΥΝΑΝΠ στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση “ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016” το χρονικό διάστημα από 06-06-2016 έως 10-06-2016

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  13-04-2016

  Κλήρωση για την αντικατάσταση του Προέδρου της "Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για ναυλώσεις πλοίων για θαλάσσια μεταφορά πολιτών που χρήζουν διεθνούς προστασίας".

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  23-03-2016

  Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Απριλίου 2016, προϋπολογισμού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #44.500,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

 • Ανακοίνωση Αναβολής Διενέργειας Κληρώσεων
  18-03-2016

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται..

 • Ανακοίνωση Αναβολής Διενέργειας Κλήρωσης
  18-03-2016

  Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  10-03-2016

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 15-03-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα 434 του κτιρίου του ΥΝΑΝΠ

 • Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  08-03-2016

  Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη ¨προμήθεια  ηλεκτρονικού χάρτη (ECDIS) ως απαραίτητου ναυτιλιακού βοηθήματος για το ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 050 ''ΑΡΚΟΙ΄΄.¨

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  08-03-2016

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 22-03-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, στο Γρ.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  08-03-2016

  Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου” συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000,00€.

 • Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  02-03-2016

  Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη Διάθεση έξι (06) κωδικών πρόσβασης στη βάση δεδομένων “ ΝΟΜΟΣ” για το έτος 2016  .

 • Διενέργεια Tακτικού Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 05/2016
  25-02-2016

  Συντήρηση επιπέδου W5 κύριων μηχανών ΠΑΘ/ΛΣ 070

 • Διενέργεια Tακτικού Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 06/2016
  25-02-2016

  α) Υλικών – ανταλλακτικών κύριων μηχανών πλωτών μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, και β) προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση δέκα (10) κύριων μηχανών πλωτών περιπολικών σκαφών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Διακήρυξη 04/2015
  24-02-2016

  Για την προμήθεια 280 αυτόματα αναδιπλούμενων σχεδίων

 • Διενέργεια Tακτικού Διαγωνισμού
  18-02-2016

  Προμήθεια Υγειονομικού – Φαρμακευτικού υλικού -εξοπλισμού

 • Διενέργειας Tακτικού Διαγωνισμού
  17-02-2016

  Προμήθεια Είδους (Α): Δύο (02) Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων, Είδους (Β): Ενός (01) οχήματος μεταφοράς υλικών κλειστού τύπου Van μεικτού βάρους έως 3500kg και Είδους (Γ): Ενός (01) οχήματος μεταφοράς υλικών (Μεικτής Χρήσης) μεικτού βάρους 3500kg

 • Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαδικασία Διπραγμάτευσης 02/2016
  17-02-2016

  Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  10-02-2016

  Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Μαρτίου 2016, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  03-02-2016

  Προμήθεια Εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα του ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.

 • Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  01-02-2016

  Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση της λειτουργίας των ανελκυστήρων του παρακείμενου Πύργου Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

 • Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  01-02-2016

  Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση της λειτουργίας των ανελκυστήρων του παρακείμενου Πύργου Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  28-01-2016

  Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)

 • Ανακοίνωση Αναβολής Διενέργειας Κλήρωσης
  28-01-2016

  Aντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου "Ανάπτυξη εφαρμογών για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και προμήθεια εξοπλισμού κεντρικής υποδομής για την υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠτΠ"

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  27-01-2016

  Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Φεβρουαρίου 2016, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  26-01-2016

  Αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου "Ανάπτυξη εφαρμογών για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και προμήθεια εξοπλισμού κεντρικής υποδομής για την υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠτΠ"

Σελίδες

Wildcard SSL