• Ευρετήριο Παράκτιων Εγκαταστάσεων (διετίας 2017-2018)
    13-11-2014

    Το Ευρετήριο Παράκτιων Εγκαταστάσεων περιλαμβάνει ανά Λιμενική Αρχή τις παράκτιες εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην περιοχή δικαιοδοσίας της καθώς και τον αντιρρυπαντικό εξοπλισμό σε υλικά και μέσα που διαθέτουν.

Wildcard SSL