• Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  02-04-2020

  Αξιολόγηση μοντέλου αναβάθμισης επιχειρησιακής και αναπτυξιακής ικανότητας φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  26-02-2020

  Για το έργο εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Επιστημονική Υποστήριξη και Τεκμηρίωση κατά τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έμφαση στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και το Νησιωτικό χώρο, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027»

 • Πρόσκληση 01/2016
  24-06-2016

  Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών

 • Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών
  01-08-2014

  Ανάπτυξη Εξειδικευμένου γεωπληροφοριακού συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Wildcard SSL