• Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
    23-03-2020

    Διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών και εργασιών εξάρμοσης-άρμοσης του κινητήρα της Κ/Μ της πλοηγίδας Π.Υ.22. για τις ανάγκες του Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

Wildcard SSL