• Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
    30-04-2020
    Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά του συνημμένου σε αυτήν υποδείγματος αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για μετάταξη προσωπικού από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.
Wildcard SSL